Onderhoud op Maat

Bent u eigenaar of beheerder van een zorgcomplex, recreatiepark of bedrijfsterrein? BAM Wegen biedt u dé oplossing voor integraal terreinbeheer. Hoe? Met Onderhoud op Maat.

We bieden u een totaalpakket voor terreinbeheer. Naast het opstellen en naleven van een actueel beheer- en onderhoudsplan kunt u kiezen voor onderhoudswerkzaamheden op het gebied van verharding, groen, waterhuishouding, riolering, straatmeubulair, kunstwerken, kabels en leidingen. Dan gaat het zowel om reactief onderhoud (onderhoud als daar aanleiding voor is) als om proactief onderhoud (preventief onderhoud). Het resultaat is terreinbeheer dat aan elk gewenst kwaliteitsniveau voldoet.

Zo kunt u een kostenbesparing op het totaalonderhoud realiseren. Daarmee bieden we extra services zoals een calamiteitenservice en het opstellen van een managementrapportage. Meer vrijblijvende informatie via Onderhoud op Maat en Contact.