Omgevingsmanagement op Maat

Heeft u een project in de openbare ruimte? BAM Wegen biedt u dé oplossing voor draagvlak, begrip en duidelijkheid tijdens de uitvoering ervan. Hoe? Met Omgevingsmanagement op Maat.

Bij elk project gaan we uit van de pijlers Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Alles draait om hinder voorkomen en melden, heldere communicatie over het tijdsbestek van de werkzaamheden, het nakomen van afspraken met de omgeving én betrouwbaarheid.

Zo waarborgen we de continuïteit van de uitvoering en draagvlak in de omgeving. Onze omgevingsmanagers zijn hierbij de spin in het web. Meer vrijblijvende informatie via Omgevingsmanagement op Maat en Contact.